Welkom op de website van mijn praktijkOnlangs werd in de krant vermeld dat een ingewikkeld en duur wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ieder individu een eigen metabolisme heeft met als consequentie een eigen plan van aanpak om de voeding aan te passen aan dit individuele metabolisme. Dit werd gebracht als groot nieuws. MAAR: dit is ayurveda en bestaat al 5000 jaar!. We zijn deze kennis in de loop der eeuwen kwijtgeraakt door onze technische vooruitgang. We moeten hier weer naar terug.

Ayurveda is een eeuwenoude en universele wijsheid die in India al duizenden jaren wordt gebruikt. Doordat zij zo universeel is is zij ook in de moderne tijd zeer goed toepasbaar. Een balangrijk deel richt zich op preventie en kijkt naar voeding en leefstijl. Voeding wordt in Ayurveda gezien als de basis voor gezondheid en wanneer de voeding juist is afgestemd op het individu kan voeding de mens gezond en in balans houden. Wanneer lichaam en geest uit balans zijn kan Ayurveda veel doen om dit evenwicht te helpen herstellen. Klachten kunnen zo verholpen worden. Ayurveda kan ook zeer goed werken ter ondersteuning van de reguliere geneeskunde. In Ayurveda wordt belang gehecht aan wat we eten, wanneer we eten en onder welke omstandigheden we eten, maar ook hoe we dit verteren. De Ayurveda gaat ervan uit dat ieder mens een uniek individu is en dat dit invloed heeft op de manier waarop onze vertering werkt. Zo hebben we baat bij voeding en leefstijl welke zijn afgestemd op ons persoonlijk menstype. In de ayurveda is er niets wat goed is voor iedereen maar altijd iets wat goed is voor iemand.

Daar waar de reguliere geneeskunde niet of onvoldoende antwoord heeft op klachten kan de ayurvedisch therapeut helpen bij het inzicht krijgen in wat goed voor jou kan zijn in om in balans te blijven en te komen. Getracht wordt de onderliggende oorzaak van de klachten weg te halen en niet alleen te focussen op de klachten. Hierin verschilt de ayurvedische gezondheidsleer van de reguliere westerse geneeskunde.Ayurveda gaat er van uit dat het universum is opgebouwd uit 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. De mens is een afspiegeling van deze macrocosmos en wordt gezien als een samenstelling van deze elementen. Deze levenskrachten worden dosha,s genoemd en vormen de basis voor Uw constitutie. Er zijn drie hoofdconstituties: vata, pitta en kapha en combinaties hiervan. Samen reguleren ze alle fysiologische processen en het gedrag. Wanneer deze krachten in balans zijn dan werkt het immuunsysteem van lichaam en geest op zijn best.plaatje vata pitta kapha.

Het begrip constitutie staat centraal in Ayurveda. De vaststelling van een constitutie verschaft inzicht in de diepere werking van het individu. Hierdoor wordt het mogelijk om vast te stellen welke voeding, medicinale kruiden, emoties, klimatologische aspecten,leeftijd, kleuren, activiteiten en contacten een persoon in balans houden of uit balans kunnen brengen.